Projektfakta: Månstorp 12

Utförande 2018-2022
JAA Projektlednings uppdrag: Projekteringsledning och kontrollansvar enligt PBL.
Projektets omfattning: Rivning av befintliga tvåvåningshus samt nyproduktion av ett trevåningshus.
Uppdragsgivare: Höganäshem

 

Hitta till oss

Adress
Hamngatan 4
234 31 LOMMA

Kontakta oss

epost: info@jaaprojektledning.se
Tel: 040-41 10 01