För dig som är privatperson

Vi hjälper gärna till i alla former av projekt, stora som små. Det är klokt att anlita specialkompetens och alla våra projektledare har med sig lång och gedigen erfarenhet.

Välkommen att prata med oss om dina funderingar, så ser vi hur vi kan hjälpa dig.

Kontrollansvarig enligt PBL

Ska du bygga, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig, en KA, för ditt projekt. Som byggherre är du skyldig enligt PBL att i vissa fall anlita en certifierad kontrollansvarig.

Eftersom stora delar av kontrollen på ett bygge sker genom egenkontroll och byggherren sällan har den kunskap som krävs, behöver man anlita en oberoende KA som ser över både projektering och utförande av en byggnad. Vi erbjuder dig denna tjänst och medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. 

Den kontrollansvarige har till uppgift att bl.a.:

  •  ta fram kontrollplan
  • se till att kontrollplanen följs
  • vara med vid tekniska samråd, besiktningar
  • besöka arbetsplatser
  • hämta in kontroller
  • inventera farligt och annat avfall vid rivningar
  • skriva utlåtanden som underlag för byggnämndens slutbesked

Våra certifierade KA har gedigna och mångåriga erfarenheter så du som kund kan känna dig trygg i utförandet av ditt projekt.

Statusbesiktning

Inför en ombyggnation och/eller renovering är det bra att först göra en så kallad statusbesiktning. Den ger en överblick över projektets generella läge, hur det ser ut just nu. Utifrån status kan man sedan vidare planera inför renoveringar, även för mer omfattande sådana, så som tak- och fönsterbyte.

Med en statusbesiktning får du till exempel hjälp med att avgöra i vilken turordning delprojekten bör genomföras. Besiktningen redovisar vi i ett protokoll och om du vill får du även en prioritetslista över lämpliga åtgärder. Besiktningen kan också hjälpa dig att hitta eventuella fel och brister som på sikt kan leda till skador längre fram. Med en statusbesiktning kan du dessutom undvika att renoveringen blir dyrare än du tänkt.

Vi erbjuder byggexpertis och gediget tekniskt kunnande. Vi gör det svåra enkelt, helt enkelt.

Entreprenadbesiktning/slutbesiktning

För att få en så bra besiktning som möjligt är det viktigt att besiktningsmannen i god tid får nödvändigt underlag som entreprenadavtal, ritningar m.m. Besiktningsmannen ska vara en oberoende part som går igenom och ser till att bygget är utfört enligt avtal och att allt har gått rätt till. Besiktningens innehåll är väl reglerat. Det förs noggrant protokoll som ger byggherren detaljerad information.

Besiktningen är avslutad när entreprenören har fullgjort sitt avtal och bygget är godkänt. Fel som upptäcks ska åtgärdas inom en specifik tidsram. I de fall då besiktningen inte är godkänd anses entreprenaden avslutad först när anmärkningarna är avhjälpta och ytterligare besiktning med godkännande har genomförts.

Besiktningar utförs av våra kunniga projektledare. De har djup kunskap om byggnadsteknik och entreprenadjuridik.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Information om byggregler, bygglov m.m. hittar du på www.boverket.se

Hitta till oss

Adress
Hamngatan 4
234 31 LOMMA

Kontakta oss

epost: info@jaaprojektledning.se
Tel: 040-41 10 01