Vi erbjuder

 

Trygghet och projekt drivna inom uppställda ramar och överenskomna beslut.

 JAA Projektledning hjälper dig med allt från små till stora, komplexa projekt i alla skeden. Att anlita någon som sköter all samordning, olika typer av kontakter och har den specialkompetens som, inom byggrelaterade tjänster, krävs gör att projektet i förlängningen blir mer kostnadseffektivt för dig som uppdragsgivare.

När du samarbetar med oss har du alltid tillgång till rätt kompetens. Vi arbetar med dig sida vid sida och kompletterar din organisation med de unika behov och resurser du behöver. JAA Projektledning har förmågan att leda projektet framåt, vilket är avgörande för projektets resultat i förhållande till tidsram och budget.

Du kanske ska bygga nytt eller behöver en kontrollansvarig? Vi hjälper dig i din byggprocess med allt från tekniska samråd till att säkra alla olika byggskeden så att ditt bygge är säkrat enligt gällande PBL (Plan- och bygglagen).

För oss är det viktigt med öppenhet i vår arbetsprocess. Dels för att vi vill att du som kund får en god insikt i projektets olika skeden. Men också för att vi tror på en öppen och god kommunikation. Vårt arbetssätt ger dig som kund en trygghet och skapar de bästa förutsättningarna för ett väl fungerande samarbete.

 

Hos oss möter du alltid professionella projektledare. Vi är:
  • experter inom byggteknik och byggarbetsmiljösamordning.
  • certifierade kontrollansvariga enligt PBL ( plan- och bygglagen).
  • mycket erfarna av byggande i olika former.
  • experter på besiktningstjänster.

Vi kan hjälpa till med allt från idé till systemlösning, detaljprojektering, byggskede och förvaltning. Vi kombinerar uppdrag och är gärna med i ett tidigt skede. Hos oss får du hjälp med både stora och små uppdrag.

Vi gör det svåra enkelt!

 

 

Hitta till oss

Adress
Hamngatan 4
234 31 LOMMA

Kontakta oss

epost: info@jaaprojektledning.se
Tel: 040-41 10 01