Projektfakta: Ängelholms reningsverk

Utförande: 2018
JAA Projektlednings uppdrag: Projektledning, byggledning och kontrollansvar.
Projektets omfattning: Olika till- och ombyggnader på hela reningsverksområdet som t.ex. en ny slutsedimentering, mellanpumpstation, mellansedimentering. Mät och provtagningsstation, mekanisk förtjockare, slamavvattning och slamlager.
Uppdragsgivare: Ängelholms kommun.

Hitta till oss

Adress
Hamngatan 4
234 31 LOMMA

Kontakta oss

epost: info@jaaprojektledning.se
Tel: 040-41 10 01