Projektfakta: BRF Burlövshus 1, Riksbyggen

Utförande: 2016-2018
JAA Projektlednings uppdrag: Kontrollansvar enligt PBL
Projektets omfattning: stambyte tappvattenledningar inom 467 st. lägenheter fördelat på tre höghus och två låghus samt kulvertledningar i mark.
Uppdragsgivare: BRF Burlövshus 1 (Riksbyggen)

Hitta till oss

Adress
Hamngatan 4
234 31 LOMMA

Kontakta oss

epost: info@jaaprojektledning.se
Tel: 040-41 10 01