Projektfakta: Dockporten bryggor
Utförande: 2019-2020
JAA Projektlednings uppdrag: Projekteringsledning, projektledning, byggledning och kontrollansvar enligt PBL.
Projektets omfattning: Projektet innebär nybyggnad av brygga, trappa och ramp. 
Uppdragsgivare: Dockan Exploatering AB

Hitta till oss

Adress
Hamngatan 4
234 31 LOMMA

Kontakta oss

epost: info@jaaprojektledning.se
Tel: 040-41 10 01