Projektfakta: Förslöv nya skola

Utförande 2018-2021
JAA Projektlednings uppdrag: Projekteringsledning, miljöinventering, projektledning, bas-p, kontrollansvar enligt PBL.
Projektets omfattning: Rivning hela samt delar av befintliga huskroppar, ombyggnad samt nyproduktion av en 2 plans byggnad. Miljöhus och p-platser ingår också. Totalt omfattas projektets nyproduktion av 2070 m2 BTA. Om- och tillbyggnad omfattas av 950 m2 BTA.
Uppdragsgivare: Båstad kommun

Läs mer om projektet här

 

Hitta till oss

Adress
Hamngatan 4
234 31 LOMMA

Kontakta oss

epost: info@jaaprojektledning.se
Tel: 040-41 10 01