Projektfakta: Gäddan 8, Malmö Högskola.

Utförande:2016-2017
JAA Projektlednings uppdrag: Huvudbesiktningsman inkl. besiktning bygg
Projektets omfattning: slutbesiktning av flertalet ombyggnader. Rivning plan 3-5 västra huskroppen. Ombyggnad plan 4-5 västra huskroppen. Ombyggnad plan 1-3, västra huskroppen
Uppdragsgivare: Malmö Universitet

Hitta till oss

Adress
Hamngatan 4
234 31 LOMMA

Kontakta oss

epost: info@jaaprojektledning.se
Tel: 040-41 10 01