Projektfakta: Malörten gårdsupprustning

Utförande 2019-2020
JAA Projektlednings uppdrag: Projektledning
Projektets omfattning: Upprustning av innergårdar på kv. Malörten i Trelleborg.
Uppdragsgivare: Trelleborgshem

Hitta till oss

Adress
Hamngatan 4
234 31 LOMMA

Kontakta oss

epost: info@jaaprojektledning.se
Tel: 040-41 10 01